Avtal om 80 visstidsanställda!

2006-03-06

Metallklubben och företaget har tecknat ett avtal om visstidsanställda. Antalet visstidsanställda kan enligt avtalet bli som mest 80 st.

Det är det stora uttaget av hytter under hela våren som gör det nödvändigt att öka antalet anställda fram till slutet av augusti.
Företaget och Metalls verkstadsklubb är överens om visstidsanställning av 80 personer till företaget.

Överenskommelsen om visstidsanställningarna löper fram till . 2006-08-31. Avtalet om visstidsanställda tecknas med utgångspunkt av tidigare visstidsavtal.

Nuvarande vikariatsanställningar erbjuds visstidsanställningar efterhand som deras vikariatsavtal löper ut.

Metallklubben
GuPe