Avtal om övertid till helgen!

2006-06-09

Metallklubben har tecknat ett produktionsövertidsavtal för denna vecka (vecka 23). Avtalet innebär att man får cirka 20 kr extra per timme jämfört med vanlig övertid.

Motvet till övertiden är det eftersläp som uppstått på monteringen.

Inställelse till övertiden är frivillig, du avgör alltså själv om du kan arbeta övertid. Avtalet innebär också att EU-direktivet om 11 timmars nattvila ska respekteras.

Metallklubben
GuPe