CKD – packning av monteringsmaterial flyttas!

2005-11-09

Rykten om projektet med CKD-packning av monteringsmaterial har varit stor under en längre tid. Efter en begäran från personalen på CKD höll företaget under tisdagen en information till personalen.

På mötet informerade platschef, Lage Lindfors att Volvo planerar att flytta CKD-packningen av monteringsmaterial till Göteborg.
Ett projekt med översyn och effektivisering av CKD-packningen har pågått under en tid. Den gemensamma uppfattningen mellan parterna har där varit att behålla så mycket som möjligt av packningen här i Umeå. Den information som personalen fick igår var att företaget planerar att fasa ut packningen av allt monteringsmaterial under första halvåret 2006.

Någon MBL-information om den totala omfattningen har ännu inte hållits av företaget. Därför kan heller inte metallklubben redovisa vilka åtgärder vi kommer att vidta. Antal personer berörs av beslutet är ännu osäkert, på mötet redovisade företaget att mellan 11-35 personer kommer att beröras CKD.

Så snart vi genomfört förhandling i frågan kommer vi att återkomma med mer information från metallklubben.

Metallklubben
GuPe