Därför rekommenderar metallklubben JA!

2005-12-14

Lönesystemsfrågan har kommit till ett avgörande. Information om lönesystemets delar och regelverk har varit ute i två tidigare nummer av Trycket. Detaljskrivningar kring kraven för befattningssteg och grupptillägg har presenterats på respektive produktionsavsnitt.

Informationsmöten och frågestunder har hållits från Metallklubbens sida. På Metallklubbens hemssida finns också alla dokument kring förslaget till nytt lönesystem samlat.

Metallklubbens styrelse rekommenderar ett Ja till förslaget med följande motivering:

FÖRSLAGET LIKNAR DET GAMLA:

Förslaget liknar i stort det gamla lönesystemet som företaget sade upp. Kortfattat så innehåller det följande delar.
o Det är ett befattnings-lönesystem med objektiva kriterier
o Det innehåller grupptillägg för utveckling i arbetet
o Anställningstidstillägget är oförändrat
o Regelverket har stora likheter med det gamla lönesystemet och garanterar ett medlemsinflytande över lönesättningen.
o Avräkningsreglerna är mycket bättre än Teknikavtalet.
INGEN CHEFSLÖNESÄTTNING:
Vår uppfattning är att ett lönesystem ska fördela lön och löneutveckling på ett så bra och rättvist sätt som möjligt. Förslaget till lönesystem ger goda förutsättningar för detta.
BÄTTRE ÄN ACKORDSLÖN:
Metallklubbens inställning är att ackord är ett bättre alternativ än att vara utan lönesystem. Det var aktuellt under den period då Företaget bröt förhandlingarna. Klubbstyrelsens inställning är att förslaget till nytt lönesystem definitivt är bättre än ackord. Ett ackord innebär osäkerhet om vad som blir utfallet och ett sämre regelverk än förslaget.
LÖNEUTVECKLING KVAR I SYSTEMET:
De som låg i lönetaket i det gamla lönesystemet har inget att vinna i det nya lönesystemet, men heller inget att förlora. Så skulle det också ha varit med det gamla. Alla övriga har en möjlig löneutveckling kvar och till rimliga krav. I kommande förhandlingar finns dessutom möjlighet att utveckla och bygga på systemet om parterna är överens

FÖRETAGETS LYCKADES INTE I SIN AMBITION:
Företaget sade upp det gamla lönesystemet för att i grunden ändra lönebildningen och sänka våra löner i förhållande till omgivningen. Förslaget till nytt lönesystem torde rimligtvis stänga den dörren.
Metallklubben
GuPe/JOC