Det är fel på semesterlönen för många!

2005-09-08
Som Metallklubben tidigare redovisat så har klubben upptäckt fel på semesterlön. Vi har drivit ett ”pilotfall” som visat att Proffice och företaget inte betalt ut korrekt semesterlön.

Efter mer än två månaders funderande har nu Proffice kommit fram till samma sak som metallklubben visade redan de första dagarna i juli. Man har inte räknat upp ”semesterlön – rörlig” för de haft semesterlönegrundande frånvaro under 2004.

För de flesta rör det sig om mindre summor, men de som var frånvarande en längre tid för sjukdom, arbetsskada eller föräldraledig har förlorat större belopp. Pilotfallet som vi arbetat fick 3100 kr för lite i semesterlön.
Bakgrund:
Semesterlönen består av tre delar.
– Ordinarie lön – här finns det inga problem, vad vi vet
– Semestertillägg 0,8% av månadslönen – här finns det inga problem, vad vi vet
– Semesterlön rörlig. – det är här problemen finns

”Semesterlön rörlig” ska kompensera för skiftformstillägg, OB, bonus och övertid under semestermånaden. Sjukfrånvaro upp till 180 dagar per år och barnledighet upp till 120 dagar är semesterlönegrundande. Det är uppräkningen vid semesterlönegrundande frånvaro som företaget inte betalat ut.

Nuläge:
Proffice har ”erkänt” att de har ett systemfel som gör att vi inte fått rätt semesterlön. De ska återkomma så snart de vet hur de ska åtgärda felet och betala ut den ej utbetalda semesterlönen.

Som det ser ut idag så har felet drabbat alla inom Volvokoncernen som har Proffice som lönehanterare.

Åtgärder:
Metallklubben genomför nu följande åtgärder.
1. Vi har begärt en tidplan för när en rätt semesterlön rörlig betalas ut.
2. Vi har begärt en sammanställning där samtliga metallares semesterlön finns redovisad så att vi kan kontrollera om de nya beloppen är korrekta.
3. Vi har begärt förhandling med företaget för att reda ut förhandlingsordningen när det gäller frågor som hanteras av Proffice och Volvo lönecenter i Göteborg.
4. Vi har kontaktat övriga metallklubbar inom Volvokoncernen så att de också blir uppmärksamma på Proffice felaktiga hantering.

Det finns idag ingen anledning för enskilda medlemmar att börja räkna på sina egna lönebesked. Vi återkommer om detta blir nödvändigt.

Metallklubben
GuPe