Extrainsatser fram till semestern!

2006-06-19

Metallklubben och företaget har under måndagen enats om att genomföra extrainsatser från den 24 juni fram till och med den 8 juli. Parterna har enats om följande ersättningar för övertid under dessa veckor.

Bakgrunden till extra insatsen är att köra igen eftersläpet och klara den hyttbalans som är inlagd fram till semesterstängningen.


100 KR EXTRA ELLER TID I KOMPBANK:
För varje arbetad timme betalas
– ordinarie lön
– ersättning för produktionsövertid
– 100 kr i extraersättning eller 1 timme till ATK-bank.

AVTALETS OMFATTNING:
Extraersättningen gäller för all överenskommen övertid under perioden. Företaget kommer att lägga ut produktion framförallt helgen vecka 26 för att köra igen eftersläpet. Övertiden är frivillig.

11-TIMMARSREGLEN GÄLLER:
Parterna är överens om att alla som arbetar övertid ska beredas vila om 11 timmar mellan de arbetspass som man arbetar.

INGET BROTT MOT VECKOVILAN:
Avtalet innebär inte att övertidsinsatserna kan läggas ut så att veckovilan bryts.

KODNING AV TIDKORT:
Kom ihåg att koda korten rätt. Observera att den kod som Tidinfo lägger ut är inte korrekt när vi arbetar produktionsövertid.

DAGTID:
måndag – fredag kod 34 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 36 (koden gäller från ordinarie arbetstidens slut på fredag klockan 11.30 eller 16.00, beroende på arbetstidsschema)

SKIFT:
måndag – fredag kod 35 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 28 (koden gäller från ordinarie arbetstidens på fredag klockan 13.42 för två- och treskift)

EXTRABETALNING
Kod för insättningen i tidbank är 95
Kod för uttag av 100 kr är 27

BRA OM EFTERSLÄPET KAN KÖRAS IGEN:
Parterna är överens om att den extra ersättningen på 100 kr per timme eller en timme extra till kompbank är en stimulans för att få en så kraftfull insats som möjligt mot eftersläpet.

Förhandlingskommittén
GuPe