Extrainsatser i två veckor! Koda rätt!

2006-02-16

Metallklubben och företaget har under torsdagen enats om att genomföra extrainsatser under vecka sju och åtta. Parterna har enats om följande ersättningar för övertid under dessa veckor.


Under helgerna vecka sju och åtta görs en extra insats för att köra igen eftersläpet och klara den hyttbalans som är inlagd under vecka sju och åtta.

100 KR EXTRA(Kod 27) ELLER TID I KOMPBANK(Kod 95):
För varje arbetad timme under helgen betalas
– ordinarie lön
– ersättning för produktionsövertid (rätt koder se längre ner Kodning av tidkort)
– 100 kr i extraersättning (Du ska koda kortet med 27 och antalet timmar) eller
1 timme extra till kompbank (Du ska koda kortet med 95 och antalet timmar). OBS! Du kan inte kombinera kod 27 och kod 95!
Denna ersättning gäller för övertid från och med 11.00 på fredag (ej tidigare under dagen) och resten av helgen.

AVTALETS OMFATTNING:
Produktionsövertid betalas under veckorna sju och åtta. Under helgerna betalas extraersättning. Övertiden är frivillig. Företaget planerar de skift som man kan teckna sig för att arbeta.

11-TIMMARSREGLEN GÄLLER:
Parterna är överens om att alla som arbetar övertid ska beredas nattvila om 11 timmar mellan de arbetspass som man arbetar.

De som bryter mot denna regel kommer ej att erhålla den extra ersättningen.

INGET BROTT MOT VECKOVILAN:
Avtalet innebär inte att övertidsinsatserna kan läggas ut så att veckovilan bryts.

KODNING AV TIDKORT:
Kom ihåg att koda korten rätt. Den kod som Tidinfo lägger ut är inte korrekt när vi arbetar produktionsövertid.

DAGTID:
måndag – fredag kod 34 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 36 (koden gäller från ordinarie arbetstidens slut på fredag klockan 11.30 eller 16.00, beroende på arbetstidsschema)

SKIFT:
måndag – fredag kod 35 (koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan)
lördag – söndag kod 28 (koden gäller från ordinarie arbetstidens på fredag klockan 13.42 för två- och treskift)
Vi kommer så snart som möjligt att redovisa hur kodning för 100 kr extra eller en timme i kompbank ska kodas.
BRA OM EFTERSLÄPET KAN KÖRAS IGEN:

Parterna är överens om att den extra ersättningen på 100 kr per timme eller en timme extra till kompbank är en stimulans för att få en så kraftfull insats som möjligt mot eftersläpet.

Vi återkommer med mer information via Tycket eller på hemsidan under nästa vecka.

Förhandlingskommittén
GuPe