Fackets grunder i höst fulltecknad

2005-09-21

För våra yngre medlemmar är utbildningen ”Fackets grunder” fulltecknad. Nästa utbildningstillfälle kommer till våren.

Joacim Eliasson