Fel på hemsidan – årsarbetstid

2006-03-27

Vid en genomgång av de scheman för årsarbetstid som vi lagt ut under fliken ”arbetstider – årsarbetstid” så har vi nu upptänkt att det smugit in sig några fel.

Följande scheman är felaktiga på hemsida och kommer att ändras så snart det är möjligt.

TVÅSKIFT – ledig udda fredag

TRESKIFT – 3C kod 525

FYRSKIFT – 4C kod 545

Metallklubben
GuPe