Fel på Lön fall 11: Proffice drog två dagar för mycket!

2005-10-05
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 11.

Följande hände:

AT var föräldraledig fram till semestern 2005. När man är föräldraledig ska Proffice göra avdrag för alla dagar även helgdagar. Dock ska man inte göra avdrag för helg före eller helg efter föräldraledighet.

Proffice hade trots detta gjort avdrag för lördag och söndag som var ”helg efter föräldraledighet”. Avdraget som Proffice gjorde för dessa dagar 1479 kr.

Åtgärder:
TA tog själv kontakt med Proffice som justerade felet.

Metallklubben har kontaktat företaget eftersom denna felaktiga hantering påtalades för företaget och Proffice redan för ett år sedan.

Hur kunde detta ske?
Systemmässiga brister hos Proffice leder till att fel avdrag görs.
Dålig kvalitetssäkring då felet påtalats ett flertal gånger tidigare.

Har företaget/Proffice kontrollerat om det skett för fler?
Metallklubben har begärt att en fullständig genomgång för alla med kalenderdagsavdrag ska göras.

Kan det hända igen?
Om inte Proffice genomför en bättre kontroll och systemmässigt löser problemet så kan det hända igen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe