Fel på lön fall 12: Ändrat antal semesterdagar – mitt under semestern!

2005-10-10
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 12.

Följande hände:

– CH har varit föräldraledig med två barn till februari -05.
– 5 februari – 5 dagar semester:: När hon började jobba hade hon 5 sparade dagar.
– 10 juni – 11 dagar semester:: När hon skulle planera sin semester för –05 så stod det i Tidinfo den 10 juni att hon hade 11 semesterdagar. Hon kontaktade Proffice för att säkerställa att det var 11 dagar som låg inlagda. Proffice meddelade att hon hade 11 dagar.
– Gick på semester 31/6
– 6 juli – 3 dagar semester: Mitt under hennes semesterledighet meddelade hennes PL att Tidinfo sa att han bara hade 3 semesterdagar.

Sammanfattning: Under dessa fyra månader ändrade Proffice antalet sparade semesterdagar för CH 2 gånger. Dessutom gjorde man förändringen utan att kontakta CH någon gång. Den sista ändringen genomfördes när CH redan gått på semester. Konsekvensen blev att CH fick 8 obetalda semesterdagar.

Åtgärder:
CH tog kontakt med metallklubben för att få hjälp med frågan.

Metallklubben har i förhandling meddelat företaget att det inte är acceptabelt att Proffice som handläggare av våra semesteruppgifter ändrar antalet semesterdagar mitt under den tid som CH är ledig för semester. CH kommer att få ersättning för de elva semesterdagarna.

Hur kunde detta ske?
Manuella och systemmässiga brister hos Proffice leder till att man inte har kunnat redovisa rätt antal semesterdagar till den anställde i korrekt tid.

Har företaget/Proffice kontrollerat om det skett för fler?
Proffice har inte redovisat att det hänt för fler metallare.

Kan det hända igen?
Det går inte att veta om det kan ske igen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe