Fel på lön fall 13: Feriearbetare blev utan A-kassa i tre veckor

2005-10-19

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 13.

Följande hände:

– LK arbetade som feriearbetare i juni/juli 2005.
– LK påbörjade sin anställning vecka 24 (13/6) med planerat avslut tre veckor senare.
– Företaget förlängde feriearbetet för LK till och med vecka 28 (15/7)
– LK erbjöds arbete vecka 32 – första veckan efter semestern.
– LK arbetade vecka 32 – efter våra 3 veckors semesterstängning.
– Proffice har till LK’s A-kassa rapporterat anställning för hela perioden även under den tid som Linnea inte erbjöds arbete.

Konsekvens
Resultatet blev att LK inte fick ersättning från A-kassan under de tre veckor som hon var anställd men inte erbjöds arbete.
Åtgärder:
LK tog kontakt med metallklubben för att få hjälp med frågan.

Metallklubben har i förhandling med företaget kommit överens om att
– LK ersätts med lön för de tre veckor som hon inte erhållit A-kassa.
– Alla andra feriearbetare som drabbats på liknande sätt (nekats a-kassa) hanteras enligt ovan.

Hur kunde detta ske?
Misstag från företaget då anställningskontraktet med LK förlängdes.

Kan det hända igen?
Förmodligen inte

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe