Fel på lön fall 14: 1,25 miljoner för lite i semesterlön!

2005-10-26

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 14.

Detta är ett fall som vi rapporterat om förut, men här kommer det slutliga resultatet i denna fråga.

Följande hände:

JN var sjukskriven under större delen av 2004. När semesterlönen betalades ut i ´juni 2205 tyckte JN att han fick för låg semesterersättning.

Åtgärder:
JN tog kontakt med metallklubben för att få hjälp med frågan.

Metallklubben har genomfört ett omfattande arbete för att försöka reda ut om Proffice betalat ut rättsemesterersättning eller inte. Klubben konstaterade snabbt att det var för lite ersättning för JN men också för hela metallkollektivet.

Efter en lång process så har Proffice till slut erkänt att de betalt ut för lite ersättning till JN. Proffice har nu betalat ut 3100 kr som inte betalades ut när JN skulle få pengarna – till semestern.

Proffice har också erkänt att de betalat ut för lite semesterersättning till samtliga metallarbetare. Totalt var det 1,25 miljoner för lite i semesterlön som betalades ut.

Den som hade största felaktigheten hade fått 11 876 kr för lite i semesterlön.
Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering av Proffice. Dessutom stora svårigheter att få Proffice att inse att de faktiskt gjort fel.

Kan det hända igen?
Förmodligen kan liknande fel uppstå.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe