Fel på lön fall 15: Höjningen av OB 2005 har inte betalats ut!

2005-10-31
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 15.

Följande hände:
Metallklubben fick frågor från några medlemmar om flretaget verkligen lagt in höjningen av OB för 2005.

Metallklubben genomförde en granskning av om företaget lagt in höjningen av OB. det visade sig att företaget lagt in höjning av OB för helg och storhelg men inte för kvälls- och natt- OB.

Åtgärder:
Metallklubben tog kontakt med företaget och begärde i förhandling att företaget ska betala ut korrekt OB enligt det lokala avtalet. Dessutom ska retroaktiv ersättning betalas för de timmar som man inte betalat ut sedan den första april 2005

Dessutom ska de som fått för lågt skiftformstillägg få en retroaktiv ersättning för de timmar de fått för låg ersättning.

Parterna är eniga om att ovanstående rättningar ska genomföras,

Omfattning:
Samtliga anställda som arbetar OB har fått för lite i ersättning från den 1 april.
– För kvälls-OB saknas 46 öre/timme
– För natt-OB saknas 59 öre/timme

En uppskattning är att det totalt berör 1400 anställda som tillsammans fått cirka 280 000 kr för lite i OB. Cirka 200 kr per anställd.

Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering hor fötretaget..

Kan det hända igen?
Omöjligt att svara på idag.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe