Fel på lön fall 16: För lågt skiftformstillägg för partiellt tvåskift!

2005-11-09

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 16.

Följande hände:

Metallklubben genomförde en granskning av skiftformstilläggen för de som arbetar partiellt tvåskift. Metallklubben upptäckte då att de som arbetar eftermiddagsskift var sjunde vecka har fått för lågt skiftformstillägg.

Åtgärder:
Metallklubben tog kontakt med företaget och begärde i förhandling att felet skulle korrigeras och rättas till. Dessutom ska de som fått för lågt skiftformstillägg få en retroaktiv ersättning för de timmar de fått för låg ersättning.

Parterna är eniga om att ovanstående rättningar ska genomföras,

Omfattning:
Ett tiotal anställda har fått för cirka 10 000 kr för lite i lön.

Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering vid överföringen till datakoder av Volvo Göteborg.

Kan det hända igen?
Det finns inga garantier att det inte kan hända igen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.
Metallklubben
GuPe