Fel på lön fall 19: Förlorade 1000 timmar (165 000 kr) från ATK-banken!

2005-11-30

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 19.

Följande hände:

H har under en längre varit sjuk För att kompensera inkomstbortfallet under sjukperioden har H vid ett par tillfällen tagit ut tid ur ATK-banken. Hon har under många år sparat många timmar.

Metallklubben har beviljat H att ta ut timmar ur ATK-banken. Vid det sistsenaste tillfället så hade plötsligt nästan alla timmar försvunnit, vilket gjorde att H fick ta ut av sparade semesterdagar istället.

Åtgärder:
När Metallklubben kontrollerar sakläget så kan vi konstatera att H förlorat 1 000 timmar ur ATK-banken. Det motsvara ett värde på drygt 160 000 kronor!
Vid kontakt med företaget så redovisar Metallklubben att H förlorat 1 000 timmar ur ATK-banken, samt att företaget så snart som möjligt ska lägga tillbaka timmarna.
När företagte undersökt frågan kunde de själva konstatera att ett fel gjorts av Proffice och timmarna las tillbaka i kompbaken.

Metallklubben ser mycket allvarligt på det inträffade. Om H. på grund av sin allvarliga sjukdom inte kan komma tillbaka till företaget så skulle timmarna och pengarnan för alltid varit försvunna om inte metallklubben upptäckt felet.

Metallklubben därför begärt:
· att företaget redovisar vilka åtgärder man vidtagit för att kontrollera tt inte fler arbetare tappat timmar ur ATK-banken.
· att företaget redovisar vilka åtgärder man vidtagit för att ett liknande fel inte ska uppstå igen.
Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering från Proffice.

Kan det hända igen?
Omöjligt att svara på idag.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe