Fel på lön fall 20: Fick inga pengar på sitt lönekonto!

2005-12-06

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 20.

Följande hände:

När S. stod på affären för att betala maten så fanns det inga pengar på lönekontot, trots att lönen redan var utbetald två dagar tidigare.

Vid en kontroll så visade det sig att företaget fört över S lön till en annan anstöällds lönekonto.

S hörde av sig till metallklubben och ville ha hjälp då det var fredag och S hade behov av sin lön under helgen.
Åtgärder:
Metallklubben kontaktade företaget och begärde att de så snart det bara var möjligt överföra lönen till det korrekta lönekontot.

Företaget klarade inte att betala ut pengarna under fredcagen men erbjöd S. ett litet förskott.
Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering från Volvo i Umeå..

Kan det hända igen?
Omöjligt att svara på idag.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe