Fel på lön fall 21: Fick inte OB-VAT!

2006-02-15

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 21.

Följande hände:
S-E var lite frågande till om han hade rätt lön i befattningstrappan. Därför kontaktade han metallklubben för en genomgång av löneunderlaget.

Vid genomgången av lönen så var befattningstrappan rätt, men Metall upptäckte istället att betalningen för OB-VAT saknades för S-E.

Vid en kontroll av orsaken så visade det sig att tillägget fallit bort när S-E bytte skift.

Åtgärder:
Metallklubben kontaktade företaget och begärde att S-E så snart det bara var möjligt skulle få OB-VAT inlagt igen på sin lön samt att han skulle få betalning för de månader so saknades.

Företaget åtgärdade felet och S-E fick en retroaktiv löneutbetalning. S-E fick cirka 750 kr tillbaka på lön.

Hur kunde detta ske?
Vi kan konstatera att det var en felaktig hantering från Volvo i Umeå..

Kan det hända igen?
Eftersom den mänskliga faktorn är inblandad så kan det mycket väl hända igen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe