Fel på lön fall 22: Felaktigt lönesänkt!

2006-02-22

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 22.

Följande hände:

När en förtroendevald på Metallklubben genomförde en löneanalys på en avdelning upptäckte han ett allvarligt fel. VS, en av metallmedlemmarna, hade fått en lönesänkning två år tidigare.

Vid en kontroll så visade det sig att ett grupptillägg som medlemmen VS redan uppbar, hade fallit bort vid en lönerevision.

Åtgärder:
Metallklubben kontaktade företaget och begärde att VS så snart det bara var möjligt skulle få grupptillägget tillbaka igen på sin lön.

Företaget åtgärdade felet och VS fick dessutom en retroaktiv löneutbetalning för tiden tillbaka till feltillfället. VS fick nästan 7 000 kr i retroaktiv lön

Hur kunde detta ske?
Det var en felaktig hantering på PL-nivå från Volvo i Umeå.

Rent allmänt kan vi säga att lönesänkning aldrig kan ske på en Metallares lön utan att företaget förhandlat och blivit överens med klubben. Inte ens om du själv skriver under ett personligt lönesänkningsavtal är det giltigt utan ovanstående överenskommelse.

Kan det hända igen?
Eftersom den mänskliga faktorn är inblandad så kan det hända igen.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe