Fel på lön fall 23: Felaktig kodning vid sjukdom!

2006-03-01

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 23.

Följande hände:

En medlem, PO, kontaktade klubben för att han inte tyckte att han hade rätt antal timmar på kompbanken.

Vid en kontroll så visade det sig att arbetsledaren felaktigt hade kodat PO som kompledig när han varit sjuk. Arbetsledaren hade därefter rättat kodningen, men PO fick inte tillbaka sina komptimmar.
Åtgärder:
Metallklubben kontaktade Proffice för att reda ut sakläget. Det visade sig då att arbetsledaren glömt att fullgöra alla moment i samband med rättningen.

Proffice åtgärdade felet och PO fick tillbaka sina komptimmar. Det var två dagars ledighet som fattades.

Klubben tog också upp frågan med företaget för att få alla rättningar som görs I Tidinfo kvalitetssäkrade.
Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering på PL-nivå från Volvo i Umeå..

Kan det hända igen?
Företaget har vidtagit åtgärder för att undvika att det ska hända igen. Men några garantier för att felet inte kan ske igen finns inte.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe