Fel på lön fall 24: Ingen ersättning för treskift!

2006-03-08

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå.

Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 24.


Följande hände:
Tre medlemmar på kaross utbildade sig i robotprocesserna och programmering av robotar. Under en del av utbildningstiden så gick de tre över till treskift. Då skall skiftformstillägg och OB betalas ut för den skiftform som man går.

De tre kontrollerade sina lönebesked och upplevde att de inte fick den ersättning som de hade rätt till.
Åtgärder:
De tre kontaktade sin PL för åtgärd, men ingenting hände. Därefter kontaktades Metallklubben för att hjälp.

Vi en kontroll så visade det sig att de inte fått all den ersättning som de hade rätt till.

Klubben kontaktade företaget för att få korrekt ersättning till de tre. Efter en del fördröjning så betalades pengarna ut. Sammanlagt så fick de tre 6 000 kr i retroaktiv ersättning.
Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering från Volvo i Umeå när det gällde en tillfällig övergång till treskift.

Kan det hända igen?
Några garantier för att det ska bli rätt vid liknande fall finns inte.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe