Fel på lön fall 25: Felaktigt löneavdrag!

2006-03-15

Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå.

Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 25.


Följande hände:
SN var sjuk under dagarna fram till julledigheten. Läkarintyget för SN gick ut den 23 december.

Under mellandagarna och fram till vi började arbeta efter julledigheten var SN frisk. När vi började arbeta den 2 januari råkade SN ut för ett olycksfall och blev sjukskriven.

När SN fick lönen i januari så visade det sig att företaget dragit kalenderdagsavdrag för alla dagar mellan den 23 december och den 1 januari.

Åtgärder:
SN kontaktade Metallklubben för hjälp. Efter en genomgång av lönebeskeden så kunde vi konstatera att Proffice hanterat avdragen felaktigt.

SN kontaktade då Proffice som efter en kontroll justerade hans lön. SN fick cirka 7 000 kr i justerad lön.

Hur kunde detta ske?
Felaktig hantering av Proffice.

Kan det hända igen?
Några garantier för att det ska bli rätt vid liknande fall finns inte.

Ett exempel på att du själv måste säkerställa att du får rätt lön.

Metallklubben
GuPe