Fler frågor med anledning av att det nya lönesystemet införs

2006-04-28

Med anledning av det nya lönesystemet har det kommit många frågor om lönebeskedet. Det finns också några andra mer allmänna frågor som måste ställas.

Vad hände med revisionerna i mars?
Många har fått höra att marsrevisionerna inte skulle få lämnas in. Metallklubben har tagit upp frågan med företaget. Vår ståndpunkt är att alla marsrevisionen ska genomföras och lämnas in helt i överenstämmelse med regelverket i det nya lönesystemet. Företaget måste garantera de administrativa resurserna för att hantera det nya lönesystemet. Vi har krävt att företaget ska informera om att det är detta som gäller.

När kommer det retroaktiva?
Den retroaktiva ersättningen för de som fått höjningar från 1 november var först lovad till april. Metallklubben accepterade senare att det kunde anstå till majlönen. Nu meddelar företaget att det retroaktiva inte kommer förrän på junilönen.

Tar inte företaget lönesystemet på allvar?
Var är handlingsplanerna, uppföljningarna och resurserna när det gäller säkerställa det nya lönesystemet och metallarnas löner? Hade det gällt ett ett viktigt projekt om ledtid eller rationalisering skulle knappast företagsledningen haft denna passiva attityd.

JOC