Föräldrainformation 1 Anmäl föräldraledigheten annars förlorar du pengar till pension!

2005-10-31
Om du varit föräldraledig efter år 2000 så ska du söka premiebefrielse på din pensionsinbetalning, Då får du en bättre pension när du på ålderns höst går i pension.

Om du inte ansökt om denna premiebefrielse tidigare så är det inget problem – den kan sökas retroaktivt. Du ska ta kontakt med metallklubben som hjälper dig.

När man arbetar så betalar arbetsgivaren in premier för att få en pension när man har fyllt 65. Om man är föräldraledig så kan man få befrielse från denna premie. Fackföreningen har i kollektivavtalen tecknat en försäkring om premiebefrielse.

För att snabba på processen så ska du kontakta Försäkringskassan och begära ett utdrag på dina föräldraledighetsdagar, Utdraget ska innehålla:
– Ditt namn och personnummer
– Barnets namn och personnummer
– Antalet utbetalningsdagar
– Din årsinkomst aktuellt år

Detta kan du få:
– Premiebefrielse under den tid du är föräldraledig
– Med två barn så rör det sig om cirka 200 kr/mån när du går i pension.

Kontakta Metallklubben så hjälper vi till med ifyllande av de blanketter so krävs. DU ska kontakta Ivar Stenberg på telefon 70 72 18 för att få hjälp med detta.

Metallklubben
GuPe