Förhandligsrapport 2: Alla visstidare och vikariat erbjuds fast anställning!

2006-09-05

Vid förhandling mellan metallklubben och företaget så ville företaget utöka antalet visstidsanställda till 125 och förlänga avtalet. Metallklubbens utgångspunkt i förhandlingen var att samtliga som den 1 september finns på fabriken skulle erbjudas fast anställning.

Resultatet av förhandlingen blev följande:

Alla visstidare och vikariat som var anställda den 1 september erbjuds en fast anställning (tillsvidareanställning).

Ett nytt avtal om visstidare har upprättats. Det innebär att 90 visstidare kan anställas. Om fler än 90 ytterligare skulle anställas så ska den med längst anställningstid erbjudas fast anställning.

Avtalet gäller fram till den 30 augusti 2007.

Metallklubben
GuPe