Förhandligsrapport 5: Avtal om omplacering?!

2006-09-08

Företaget är som vi meddelat tidigare i våras, stämda till Arbetsdomstolen, AD. Företaget är stämt av IF Metall för brott mot Medbestämmandelagen, MBL och Teknikavtalet, TA.

Parterna har vid den senaste förhandlingen kommit överens om att parterna lokalt ska utreda förutsättningarna för en lokal uppgörelse i frågan.


Bakgrunden är att företaget omplacerat personal utan information och förhandling samt att anställda arbetat natt utan nattdispens. Metallklubben ville komma överens lokalt men företaget ansåg inte att det fanns anledning till en lokal uppgörelse. Därför fördes frågan upp till central förhandling och stämning till AD.

Partena kommer under de närmaste veckorna att tillsammans utreda förutsättningarna för en lokal uppgörelse i frågan. Partena kommer bland annat att diskutera ett lokalt avtal om hantering av in- och utlåning och omplacering, men också frågan om 11-timmars nattvila.

Vi återkommer senare och redovisar resultatet av överläggningarna.

Metallklubben
GuPe