Förhandlingsrapport 1: Ytterligare fel på semesterlönerna!

2006-09-04

Tyvärr måste metallklubben återigen meddela att det finns ytterligare fel på våra semesterlöner.

Metallklubben har efter alla de fel som vi upptäckt tidigare beslutat sig för att genomföra en mer omfattande genomgång av de utbetalda semesterlönerna. Vid den genomgången har metallklubben upptäckt att flera lönearter saknas i underlagen för beräkningen av semesterlönerna.
Efter att metallklubben tagit fram ytterligare dokumentation så har företaget också konstaterat att det finns fel på semesterlönerna.

Metallklubben återkommer så snart som möjligt med hur stor omfattning dessa fel har, vika som berörs och när en justering av semesterlönen kan göras.

Metallklubben
GuPe