Förhandlingsrapport 3: Lönegruppen har många frågor att reda ut

2006-09-06

När det nya lönesystemet infördes tillsattes en lönegrupp som skulle hantera frågor kring själva införandet men också för kommande översyner. Gruppen består av Janne Carlsson och Gunnar Pettersson från IF Metall samt Lars Edberg och Erling Jacobsson från företaget. Gruppen börjar sitt arbete denna vecka.

Frågor som ligger i ”röret”

Det finns fortfarande grupper och individer på företaget som inte ingår i det nya lönesystemet. Det är bland andra Fabriksservice och inventerare. Förslag finns framtagna och ska nu förhandlas klart.

Det finns en del ”felavlönade” som ännu inte är lösta. Med ”felavlönade” menas sådana som hade felaktig lönesättning i det gamla lönesystemet och som upptäcktes i samband med övergången till det nya lönesystemet.

Lönegruppen kommer att göra en genomgång av utfallet från marsrevisionen. På vissa områden, t.ex. monteringen, sker en omarbetning av marsrevisionen eftersom den gjordes med oklara förutsättningar. Lönegruppen ska sedan se över och upprätta förslag till prioritering av det begränsade löneutrymme som finns fram till 15 juni, 2007. Från avtal 2006 finns det kvar ett utrymme på 0,17 % från 1 april och ytterligare ett utrymme på 0,3 % från 15 juni.

Lönegruppen ska också se över behov av förändrade eller nya skrivningar i det nya lönesystemet. Enligt avtalet ska det ske en genomgång varje år.