Förhandlingsrapport 4: CKD på ständig normaltid

2006-09-07

Efter förhandling har CKD-avdelningen numera ständig normaltid. Anledningen är att beläggningen i CKDs verksamhet inte alltid följer produktionsavdelningarnas upp- och nedgångar.

CKD överfördes till ständig normaltid strax före semestern. Vid den tidpunkten hade CKD jobbat 5 veckor under den pågående plusperioden.

Enligt avtal ska tiden kompenseras i produktionsövertidsersättning samt ATK-timmar för det saldo som fanns i VAT-banken.

CKD arbetade under våren 2003 normaltid under 6 veckor då övriga fabriken hade en minusperiod. Det innebär att CKD sedan den tiden har en fordran på 6 veckor utöver det saldo som hela fabriken har i VAT-banken.

Denna gamla fordran har också de personer som arbetade på CKD under våren 2003 och som sedan omplacerats till andra avdelningar.

En grupp med representanter från företaget och IF Metall ska reda ut frågan och se till att utskiftningen av VAT-systemet för CKD har rätt underlag.