Förlängning av 26 vikariat

2006-02-07

Metallklubben begärde för flera veckor sedan att vikariaten skulle förlängas till semestern. Nu, efter en period av oklarhet och förvirring, har beskedet kommit att de vikariatsanställda erbjuds förlängning till semestern.

De flesta vikariat befinner sig på monteringen. Där finns också ett uttalat personalbehov. Företaget har haft för avsikt att lösa det personalbehovet genom omplaceringar och utlåningar från andra avdelningar.

Omplaceringar är en process som tar tid. Dessutom visar det sig att det inte finns något personalöverskott på de avdelningar som ska låna ut. Det är tvärtom personalbehov även på andra delar av fabriken. Dessutom går fabriken in i en period av ökad produktion och plustid.

Beslutet om att erbjuda vikariaten förlängning var det enda rimliga i den nuvarande situation menar klubbstyrelsen

Metallklubben
GuPe/JOC