Förvirringen total om CKD – Metallklubben kritiserar företaget.

2005-11-16
Rykten om att CKD-avdelningen har nått en kulmen i veckan. I media har det spekulerats om att ett 70-tal jobb är i farozonen.

Frågan blev het efter att platschef Lage Lindfors informerade om läget för de anställda under förra veckan. Han sa då att beslut var fattat om att flytta all CKD-packning av monteringsmaterial till Göteborg.

Bakgrunden är följande: Ett projekt med översyn och effektivisering av CKD-packningen har pågått under en tid. Genom omdirigering av ett antal volymartiklar skulle stora besparingar kunna göras på transportkostnaderna. Information och MBL-förhandling har genomförts kring detta.

Men det har också funnits en gemensam uppfattning mellan parterna i Umeå att slå vakt om övriga delar av CKD-verksamheten för att behålla så mycket som möjligt av packningen här i Umeå.

Beskedet att företaget nu planerar att fasa ut packningen av allt monteringsmaterial under första halvåret 2006 har varit okänt och ingen regelrätt MBL har skett kring detta. Metallklubben kan inte heller hitta stöd för en sådat beslut i protokollen från den styrgrupp som arbetar med CKD-projeket.

Från Metallklubben sida utgår vi från att de projektförutsättningar som togs upp i MBL-förhandlingarna fortfarande gäller. Vi kräver att Företaget gör ett klarläggande i den riktningen. Från Metallklubbens sida ser vi allvarligt på den totala förvirring som Företaget skapat med den senaste tidens utspel.

Stora verksamhetsförändringar som direkt påverkar många metallares situation kräver rediga underlag, information och förhandling. De som berörs måste tillsammans med Metallklubben ges en rimlig chans att kunna påverka beslut med sakargument.

Metallklubben har hållit information kring detta för den berörda CKD-personalen.

Metallklubben
JOC
GuPe