Fråga om lönesystemet 2:

2005-12-08

Hemsidan är öppen för frågor om lönesysystemet. Klicka här till vänster på ”omröstning lönesystem” så hittar di en klickruta för ”frågor och synpunkter”. Här kommer en fråga.

FRÅGA:

Vi på driftsområde 3 (FM) blev informerade att alla som befann sig i lönesteg 2 eller 3 skulle automatiskt flyttas upp till nivå 4 i vår ,oavsett anställningstid som plåster på såren.

Men några dagar senare gjordes klart att det är anställningstiden som gäller. Har detta gått ut till fler områden? Vet alla vad som gälle, det kan ju ha viss inverkan på valet.
SVAR:
Det är den sammanlagda anställningstiden som avgör om man uppflyttas till steg 3 och 4. Efter ett år blir det steg 3, efter ytterligare ett år blir det steg 4.

Uppflyttningen till steg 3 och steg 4 sker automatiskt, när man uppfyllt ovanstående tid.

Om någon gått ut med information om att alla, oavsett anställningstid skulle flyttas upp till steg fyra så var det en felaktig information.

Metallklubben
GuPe