Fråga om lönesystemet 4:

2005-12-12

Hemsidan är öppen för frågor om lönesysystemet. Klicka här till vänster på ”omröstning lönesystem” så hittar di en klickruta för ”frågor och synpunkter”. Här kommer en fråga.

FRÅGA:

A/ Jag har varit i steg 3 över ett år men inte jobbat på Volvo fullt två år. Hamnar jag i steg 4 nu el måste jag vänta tills jag jobbat två år?

B/ Min situation och fler med mig är att jag legat i steg 3 i ett år nu. Jag erhöll steg 3 väldigt snart efter att jag började på volvo, redan efter 3 månader nånting.
Frågan är nu: med det nya lönesystemet, erhåller jag steg 4 nu direkt eftersom jag haft steg 3 ett år, ELLER måste jag vänta tills jag jobbat på volvo i 24 månader innan jag får steg 4?
SVAR:
Företaget och Metallklubben träffade en separat överenskommelse kring nyanställdas löneutveckling efter att företaget sagt upp hela lönesystemet.

Det avtalet skulle gälla till dess att ett nytt lönesystem var framtaget. Då skulle det nya lönesystemets regler ta över.

Det nya lönesystemets tarifftid bygger på en ”räknare” som startar när man börjar anställningen på Volvo. Det innebär att hela tarifftiden på 24 månader måste vara gjord innan man automatiskt flyttas upp i steg 4.

Uppflyttningen till steg 4 följer emellertid inte revisionstidpunkterna utan genomförs månaden efter man varit anställd i två år.

Metallklubben
JOC