Fråga om lönesystemet 5:

2005-12-13

Hemsidan är öppen för frågor om lönesysystemet. Klicka här till vänster på ”omröstning lönesystem” så hittar di en klickruta för ”frågor och synpunkter”. Här kommer en fråga.

FRÅGA:

Hur många kommer 0,3% och 0,4% potterna att räcka till? Räcker det inte till många så blir det nog ett nej på omröstningen på min avdeling.

SVAR:

OMRÖSTNINGEN HANDLAR INTE OM 0,3%:
Omröstningen om lönesystemet handlar om själva systemet och hur vi tycker att det är utformat och konstruerat. Frågan om 0,3 % och 0,4% hör egentligen inte till frågan om lönesystem. Lönebegränsningen om 0,3 %/ år under två år är en kompromiss för att överhuvudtaget få företaget till förhandlingsbordet. Den begränsningen ingår inte i själva lönesystemet. Beslutet om att acceptera principöverenskommelsen togs på ett av de stora klubbmötena i tältet.

INTE HELLER OM 0,4%:
0,4 % är egentligen den gamla 83-kronan som vi lyckats ta tillbaka. Den överenskommelsen går ut på att själva nivån i lönesystemet ska höjas med 0,4 % minus kostnaderna för konverteringen. Konverteringskostnaderna är egentligen effekterna av den nya tariffen, vilket kommer att vara en ganska liten summa. Det innebär att alla kommer att få del av det mesta av 0,4%. Mellan 15 juni 2005 och 15 juni 2007 kommer det att betalas som engångsbelopp, därefter kommer det att föras in i lönesystemets grundnivåer.

0,3% RÄKER INTE TILL ALLA MEN ÄR INTE TOKSTOPP:
Vi vet idag inte med säkerhet hur långt som begränsningen 0,3% räcker. Som vi ser det är det en kompromiss som vi ändå kan leva med. Den är tidsbegränsad och den innebär inget ”tokstopp”. Under perioden ska givetvis löneökningarna som kommer från centrala och lokala avtalshöjningar komma alla till del.

ETT NEJ GER INGA 0,3%
Alternativet att rösta Nej till lönesystemet innebär att vi inte har någon garanterad löneökning alls utöver centrala avtal, dvs både 0,3% per år och 0,4% i ökning försvinner. Vi får med andra ord börja om från början. Det troliga scenariot är att Metallklubben begär ackord.

Vi har ett löneskydd för den lön vi har idag, men vi har ingen aning om vi kommer att lyckas att få något mer. Vi menar att det är en osäkrare väg för att få igenom löneutveckling och dessutom kommer vi inte ha ett stöd i form av ett lönesystem och ett regelverk som i grunden är bra och i det mesta liknar vår gamla.

Vi kommer skriva om det här i Trycket som kommer före omröstningen. Det är också motivet för att klubbstyrelsen rekommenderar ett Ja, även om överenskommelsen om 0,3 är en besvärande omständighet. (0,4% är inget besvär, den är bara positiv).

Metrallklubben
JOC