Glöm ej koda in OB vid ändrad arbetstid!

2005-07-11
Nu i samband med semester så finns det metallare som byter arbetstid/skift. Det kan påverka OB-betalningen.

Veckan före och efter huvudsemester förläggs arbetstiden till förmiddagsskift. Det kommer att innebära skiftbyte för flera metallare.

Det finns en lokal överenskommelse som säger att OB ska bibehållas vid den här typen av arbetstidsbyten. Om du byter från eftermiddag till förmiddag så ska ju ny förväntad arbetstid knappas in på TIDINFO.

Tänk då på att knappa in kod 42 och 43 på ersättningar med rätt antal timmar för att få den OB du skulle ha haft om du gått kvällsskift.

Metallklubben
EP