Glöm inte klubbmötet imorgon 14.00!

2005-10-19

Imorgon torsdag den 20 oktober håller vi ett stort klubbmöte. På mötet kommer klubbstyrelsen att informera om innehållet i förslaget till nytt lönesystem. Vi kommer dessutom, att besluta om den fortsatta hanteringen av frågan.

Mötet hålls i tält 4 och sker på betald arbetstid. Om du inte har ordinarie arbetstid så får du ersättning för övertid.

Följande gäller alltså:

Dag: Torsdag 20 oktober.
Tid: Kl. 14.00 – 15.00
Plats: Tält 4

Metallklubben
GuPe