Gör världen jämställd!

2006-11-13

Har du hört talas om kvinnokonventionen?
Visste du att den fyllde 25 år 2006?
Nu finns det möjlighet att bekanta sig med konventionen och inspireras till fortsatt arbete för jämställdhet.

ABF driver tillsammans med svenska UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) folkbildningsprojektet ”Gör världen jämställd!”. Projektet vill nå ut till ABF:s medlemsorganisationer och
andra samarbetspartners. Grunden är att sprida information och kunskap om FN:s kvinnokonvention men även inspirerar till ett arbete för jämställdhet.
Vi vill därmed bjuda in er till ett kvällseminarium i kvinnokonventionens tecken.

Tid: Måndagen 11/12
kl. 18.30 – 20.30

Plats: ABF Hagaplan 1, 1 trappa ner.

Anmälan: Senast den 8/12 till ABF Södra Västerbotten på tel.090-71 16 00.

Har ni övriga frågor kontakta Irina Enbuska 090-71 16 00

Väl mött!

Joacim Eliasson
Studieorganisatör