Inbjudan till Facklig/politisk medlemsutbildning

2006-09-04

Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om facklig politisk samverkan med socialdemokraterna. Studiecirkeln skall ge en överblick över de ideologier och politiska strömningar som påverkar vårt samhälle

Innehåll:
Värderingar i samhället, vad är värderingar?
Facklig/politisk samverkan, varför och till vilken nytta?
Vägen för det politiska besluten, hur idéerna växer fram och hanteras.

Målgrupp:
Öppen för alla LO medlemmar.

Tid:
19/10+ 26/10 + 2/11 2006

Ekonomi:
Deltagarna erhåller stipendier 80:-/tim skattefritt max 24 tim.

Anmäl er snarast till Joacim Eliasson tel 090-707669 eller e-post joacim.eliasson@volvo.com

Joacim Eliasson
Studieorg.