Inga omplaceringar från kaross till monteringen

2006-02-14

Som vi tidigare skrivit på hemsidan så har vi haft förhandlingar med företaget kring omplaceringar till monteringen från karossavdelningarna Do 2 och DO 3.

Förhandlingarna har nu avslutats på klubbnivå. Parterna har enats om att det i dagsläget inte ska genomföras några omplaceringar från karossavdelningarna till monteringen.

Istället kommer folk att lånas ut från monteringen till DO 3.

Som vi tidigare redovisat så hade företaget planer på att omplacera personal från både DO 2 och DO 3 till monteringen. Gruppstyrelsen kaross har motsatt sig omplaceringarna. Vi kan inte acceptera att vi ska gå underbemannade på DO 2 och DO 3.

Vi har i bemanningsunderlagen kunnat visa att det kommer att fattas folk om vi genomför omplaceringarna. Efter flera förhandlingar på olika nivåer så har företaget plötsligt ändrad inställning. Parterna har nu enats om att inga omplaceringar ska ske från DO 2 och 3 till monteringen.

Det är istället så att vi har ett personalbehov på DO3. För att lösa detta behov vidtas följande åtgärder:
– Två personer som är utlånade från DO 3 kommer att återgå till ordinarie arbete.
– En utlåning av 4 personer från monteringen till kaross genomförs. Utlåningen gäller under fyra veckor.

För DO 2 så kommer tills vidare all personal att behövas för att klara volymerna.

En sammanfattning av detta är att gruppstyrelsens bedömning av bemanningsläget och produktionsnivån visade sig vara korrekt.

Metallklubben