Ingen produktionsövertid!

2006-02-03

Företaget har tillfrågat metallklubben om tecknandet av produktionsövertid från vecka 7 till vecka 9.

Metallklubben har valt att inte skriva på något avtal om produktionsövertid.


Vi har idag ett avtal om produktionsövertid som ger en högre ersättning när man arbetar över. Avtalet sträcker sig fram till och med vecka 5 (5/2).

Företaget har i förhandling begärt att avtalet ska förlängas. Metrallklubben har valt att inte förlänga avtalet denna gång. Motivet till detta är två:
– Företaget har inte givit ett stort antal anställda tillräcklig nattvila under de veckor som vi kört produktionsövertid.
– Vi gå in i en period med plustid under nästan hela våren vilket leder till att ansträngningen på metallarna kommer att bli hög.

Metallklubben
GuPe