Kallelse till nomineringsmöte

2006-02-09

Nästa klubbmöte är ett nomineringsmöte. På nomineringsmötet kan man lägga förslag på vilka som ska sitta med i klubbstyrelsen och andra fackliga uppdrag.

DAG: Tisdag 14 feb
TID: 1400 – 1500
PLATS: Matsal UA

Mötet sker på UVA-tid och övertid betalas för den tid som ligger utanför ordinarie arbetstid. Du måste begära ledigt av din PL för att kunna närvara på arbetstid.

Har Du förslag ska du ta kontakt med valberedningen via Edit Norberg, tfn 7644 eller edit.norberg@volvo.com.

Metallklubben
GuPe