Klart med lönerevisionerna

2006-11-20

Nu är äntligen lönerevisionerna fastställda. Enligt det avtal om lönebegränsning som gäller fram till 15 juni 2007 fanns 0,17 % att fördela från 1 april och 0,3 % att fördela från 15 juni. Hela löneutrymmet tas i anspråk av marsrevisionen

Höjningar som genomförs från 1 april (0,17 %)

• Revisioner till nivå 5 och nivå 6.
• Konvertering av Fabriksservice och Inventering (trappa och list)
Den nya månadslönen kommer att synas på decemberlönen. Löneökningen (efter eventuell avräkning) betalas retroaktivt från 1 april, dvs. 8 månader.

Höjningar som genomförs från 15 juni (0,30 %)
• Grupptillägg och list
• Samordnar/specialisttillägg
Höjningen förs in på decemberlönen och höjningen (efter eventuell avräkning) betalas retroaktivt för 5,5 månader.

Stopp i lönesystemet
Efter oktober finns det inget löneutrymme kvar att fördela. (läs mer om detta i information om lönebegränsningen) Det innebär att oktoberrevisionen inte kommer att verkställas. Inte heller den revision som ska göras i mars 2007. Det innebär också att Tariffhöjningar kommer att stoppas under denna period. Det är i nuläge oklart hur det blir med ATT-höjningarna under perioden.

Stoppet påverkar inte avtalshöjningar
De löneökningar som kommer från centrala och lokala löneförhandlingar och som ska genomföras från 1 april 2007 påverkas inte av lönebegränsningen.

15 juni 2007
Lönebegränsningen gäller fram till 15 juni 2007. Efter detta datum “öppnas” lönesystemet. Det innebär att de lönerevisioner som är godkända i oktober och mars samt de tariff- och ATT-höjningar som borde ha skett under perioden, då ska verkställas. För dessa höjningar gäller emellertid ingen retroaktivitet.

/joc