Klubbmötet kräver: Politisk strejk mot försämringar i A-kassan!

2006-10-30

På torsdag förra veckan så tog ett välbesökt klubbmöte upp frågan om den nya regeringens ambitioner att försämra A-kassan. Det välbesökta klubbmötet, 350 medlemmar, ställde krav på regeringen och en begäran till IF Metall att agera.

En av punkterna på dagordningen på förra veckans klubbmöte handlade om de föreslagna försämringarna i A-kassan. På klubbmötet riktades ett antal krav gentemot regeringen och en begäran om agerande till IF Metall.

Klubbmötet antog med starkt bifall följande krav gentemot regeringen:
– Att regeringen drar tillbaka sitt förslag om höjd A-kasseavgift
– Att regeringen drar tillbaka sitt förslag om slopat skatteavdrag för fackföreningsavgift och A-kassa
– Att regeringen drar tillbaka sitt förslag om sänkt A-kasseersättning

Till IF Metall riktades följande begäran:
– Att IF Metall verkar för en politisk strejk senast i samband med riksdagsbeslut i ovanstående frågor.
– Att IF Metall verkar för att LO ställer sig bakom detta krav

Klubbmötet uppmanade också IF Metall avd 4 Södra Västerbotten att ställa sig bakom kraven och driva dessa gentemot förbundet och LO. Under fredagen beslutade sig styrelsen för Metallavdelningen att ställa sig bakom kraven.
Metallklubben
GuPe/EP