Kommande höjningar och retroaktiva belopp!

2006-06-16

Lönehöjningar och retroaktiva belopp ska betalas ut till alla av företaget. Alla får olika belopp och pengarna kommer vid olika tidpunkter. Det kan vara svårt att hänga med i alla turer men här försöker vi reda ut begreppen. I dagsläget gäller följande information.

LÖNEAVTAL

GENERELL HÖJNING 600 KR:
Den höjning som följer av löneavtalet gäller från första april. Höjningen är 600 kr till alla. Höjningen är inlagd och kommer på junilönen.

Det retroaktiva beloppet för april och maj, 1200 kr betalas ut på lönen i juli.

LÖNEAVTAL
100 KR EXTRA TILL MONTERING OCH LOGISTIK
Löneavtalet innehöll en extra satsning på 100 till dem som var placerade i steg 5 och 6 på monteringen den första april 2006. De kommer att få ett engångsbelopp på 1000 kr i november. Den första september 2007 så höjs nivån på steg 5 och 6 på logistik och monteringen med 100 kr.

LÖNESYSTEM
HÖJNING BEFATTNINGSTRAPPA:
De som erhöll en höjning av sin befattningstrappa (steg 2-6) i november 2005 fick lönehöjningen på aprillönen. Det retroaktiva beloppet från november till april (5 månader) kommer att betalas ut på junilönen. Det du får är löneskillnaden i mars och april (månadslön + extralön).

LÖNESYSTEM
ENGÅNGSBELOPP 57 KR:
I lönesystemet ingår ett engångsbelopp på 57 kr per månad från den 15 juni 2005 till den 15 juni 2007. Det första engångsbeloppet för det tolv första månaderna 12 x 57 = 684 kr kommer att betalas ut så snart det är möjligt. Datum är inte fastställt ännu.

LÖNEAVTAL – LÖNESYSTEM
HÖJNING GRUPPTILLÄGG/SAMORDNARE
Löneavtalet innebar att vi avsatte ytterligare pengar till höjningar i lönesystemet. Alla som fick höjning av grupp- och samordnaretillägg ska få höjningen retroaktivt från den första november 2005.

Det är i dagsläget inte klart när dessa pengar kommer att betalas ut. Troligen blir det på juli- eller augustilönen. Vi kommer senare att återkomma med en information om när detta är klart.

LÖNEAVTAL – LÖNESYSTEM
0,17 % TILL MARSREVISIONEN
Löneavtalet innehöll också en ytterligare tilldelning av pengar till lönerevisionen som gjordes i mars. Hur fördelningen av dessa pengar kommer att se ut är inte på något sätt klart. Vi återkommer med mer information om detta efter semestern. De som får höjningarna kommer att få retroaktiva belopp från den första april.

LÖNESYSTEM – PRINCIPÖVERENSKOMMELSE
0,3 % DEN 15 JUNI
Principöverenskommelsen innebar att ytterligare 0,3 % ska tillföras lönesystemet Hur dessa pengar ska fördelas är heller inte klart i dagsläget. Vi återkommer under hösten med information om detta

Metallklubben
GuPe