Läget i förhandlingarna om lönesystemet!

2005-11-09
Vi närmar oss december med stormsteg, nu är det cirka tre veckor kvar till dess att vi ska kunna presentera ett slutligt förslag till lönesystem som ni medlemmar ska få ta ställning till.

Metallklubben arbetar hårt för att vi ska kunna slutföra förhandlingarna. Mycket av arbetet går bra och närmar sig slutskedet men en allvarlig problempunkt har framkommit. Det gäller samordnarfrågan.

Arbetet på driftområdena:
Arbetet på respektive gruppstyrelseområde går bra på de flesta håll. Provrevisioner i det nya lönesystemet är genomförda inom respektive område. På framförallt kaross och måleri kvarstår ett arbetet kring samordnarnas arbetsuppgifter och vilka samordnare som ska verka i framtiden.

I övrigt är det mesta av arbetet med innehållet färdigt. Alla gruppstyrelser kommer att komma ut med skriftlig information om innehållet i lönesystemet.

Samordnarfrågan:
En fråga som tornar upp som en allvarlig problempunkt är frågan samordnare. Företaget har i elfte timmen redovisat att de planerar att omorganisera samordnarna på kaross och måleri, då tror de sig ”slippa” de gamla samordnarna. Detta är inte i enlighet med principöverenskommelsen.

Frågan dök upp som en förhandlingspunkt den 27 oktober. Metrallklubben begärde då att så snart som möjligt hålla en förhandling för att avsluta frågan. Företaget har valt att kalla till förhandling först den 15 november.

Metallklubben anser att det är en mycket allvarlig felbedömning och brist på prioritering av företaget att vänta mer än två veckor på förhandling i frågor som rör lönesystemet, när tidsfristen för arbetet med lönesystemet redan börjat rinna ut.
Omröstning:
Metallklubben kommer att genomföra omröstningen om det nya lönesystemet under december. Vi kommer inte att acceptera fler förseningar i arbetet med lönesystemet.

Metallklubben
GuPe