Ledigheten vid jul

2005-12-08

Många är intresserade av hur ledigheten blir vid jul och nyår i år, så därför redovisar vi start- och stopptidpunkt för de som har varierad arbetstid (VAT) och inarbetade dagar.

Det berör den allra största delen av de som arbetar på fabriken.

För huvuddelen av de som arbetar på Volvo gäller följande arbetstider:

Stopp: Arbetet vid jul avslutas torsdag den 22/12. För tvåskift kl. 12.30, för dagtid kl 10.48.

Dagarna mellan jul och nyår är inarbetade.

Start: Arbetet påbörjas den måndag den 2 januari 2005. För tvåskift 05.48, för dagtid 06.48.
För personal utan inarbetning eller VAT så ska ni kontakta er PL för att klargöra vilka arbetstider som gäller över jul och nyår.
Metallklubben
GuPe