Lönerevisioner

2006-10-04

Glöm inte att genomföra lönerevisioner. I dagarna har alla produktionsledare fått ett mail med underlagen för lönerevisionerna. De ska vara genomförda före den 10 oktober.

Det är PL som ansvarar för att lönerevisionen genomförs. Revisionen ska genomföras med hela gruppen tillsammans med PL, eller utsedd lönegrupp tillsammans med PL.

För att påminna om vad som gäller följer några axplock ur regelverket.

“LÖNEREVISION INOM LÖNESYSTEMET
Lönerevision som berör individuell befattningslön i steg 5 och 6, samordnartillägg och grupptillägg/list ska utföras två gånger per år. Löneunderlag ska inlämnas senast den 10 mars och den 10 oktober. Ny lön gäller från och med den 1 april respektive den 1 november.

UTVECKLINGSPLAN
Närmaste chef ska tillsammans med medarbetaren upprätta en utvecklingsplan som syftar till en personlig utveckling i arbetet så att man kan ta på sig mer kvalificerade och ansvars-krävande uppgifter

Produktionsledaren sammanställer och attesterar revisions-underlagen Om det vid dessa lönerevisioner inte går att uppnå enighet kan Metall begära att frågan ska lösas i förhandling. “

BEGRÄNSINGAR
Eftersom principöverenskommelsen gäller och den begränsar löneutrymmet fram till den 15 juni 2007 är det inte säkert att en revisionshöjing i november ger någon höjning just nu. Det är dock viktigt att genomföra revisionen. Höjningarna kommer att betalas ut senast den 15 juni 2007.

VAD KRÄVS
Om du vill uppdatera dina kunskaper om vad som krävs för respektive steg kan du gå in på metallklubbens hemsida, www.volvoklubben.se . Klicka på “lönesystem” och välj sedan den avdelning som du arbetar på för att se vilka krav som gäller på din avdelning.

Metallklubben
GuPe