Lönerörelsen 2006

2006-04-08

De lokala avtalen börjar ta form runt om inom Volvokoncernen. Göteborg är färdiga sedan en tid. Köping har gjort klart och nu senast är Skövde och Borås färdiga. Hos oss har förhandlingarna ännu inte startat.

Det centrala avtalet innehåller en pott på 2,0 % och en löneöversyn på 0,6 %. Detta centrala avtal ska nu omsättas i ett lokalt avtal.


Konstruktionen tidigare har varit att garantera den centrala lönehöjningen till ett belopp som blir lika åt var och en. Klubbstyrelsen har beslutat att även i år gå fram med krav som innebär lika löneökning i kronor.

Övertids-, OB-, och beredskapsersättningar har justerats upp med 2,5 % och ligger alltså redan med på lönerna från 1 april. Likaså börjar arbetstidsförkortningen på 10 minuter i veckan att börja ticka in på ATK-banken från samma datum. Det som återstår är alltså fördelningen av pott och löneöversyn samt eventuella lokala justeringar.

Klubbarna inom Volvokoncernen som är färdiga med sina lokala avtal har hamnat på eller strax över 3-procentsnivån. Omräknat i pengar ligger det kring 600 kronor i månaden eller strax över.

Metallklubben kommer tillsammans med alla förtroendevalda att fastställa våra krav i den kommande lönerörelsen. Vi kommer under de närmaste veckorna att så utförligt som möjligt redovisa utvecklingen i förhandlingarna om lönerna för 2006.

Metallklubben
JOC/GuPe