Lönesystemet

2006-03-31

Lönesystemet är nu formellt en överenskommelse mellan parterna. I praktiken har det varit fallet sedan flera månader. Vi redovisar här vad som gäller med genomförda revisioner, begränsningar i löneutrymme, hur blir det nästa år, m.m.

LÖNEBEGRÄNSNING PÅ 0.3% I NOVEMBER:
I den principöverenskommelse som föregick det nya lönesystemet ingick det en lönebegränsning. Utöver centrala och lokala avtalet får lönerna bara stiga med 0,3 % per år under perioden 15 juni 2005 till 15 juni 2007.

Om inte pengarna räcker är anställningstid och tariffökningar prioriterade. Därför har det gjorts en analys av hur mycket ATT och tariffhöjningar kommer att kosta fram till 15 juni i år. Det visade sig att löneutrymmet räcker för alla dessa justeringar under perioden.

Nästa steg var att analysera kostnaderna för lönerevisionerna som gjordes i november. Det har visat sig att löneutrymmet på 0,3 % också räcker till alla förändringar i befattningstrappan från steg 4 till 5 och från steg 5 till 6. Dessa höjningar gäller från 1 november. Sedan är pengarna ”slut”.

Lönebegränsningen sätter alltså stopp för grupptillägg och samordnartillägg redan i december.

MARSREVISIONEN GER INGA LÖNELYFT:
Det innebär också att lönebegränsningen sätter stopp för att verkställa de lönerevisioner som görs i mars. Det gäller för befattningstrappan steg 5 och 6, grupptillägg/list samt samordnartillägg.

Genomförda revisioner ska verkställas i underlagen så att eventuell avräkning minskar eller försvinner. Någon högre lön blir det emellertid inte just nu. Höjningar som inte blir genomförda ”köas” till nästa år som börjar 15 juni. Någon retroaktivitet är inte aktuell.

METALLKLUBBEN VILL NÅ EN LÖSNING:
Metallklubben har föreslagit att parterna ska hitta en lösning för att ta bort kön. En naturlig tidpunkt för detta är i samband med det nya löneavtalet som ska börja gälla från 1 april. Hur det blir med den saken får förhandlingarna utvisa.

NÄR KOMMER LÖNEFÖRÄNDRINGEN?
De nya lönerna kommer att föras in på aprillönen. De som har retroaktivitet att vänta från 1 november får ge sig till tåls ytterligare en månad. Under maj kommer retroaktiva löner från omställningen till det nya lönesystemet.

Metallklubben
JOC/GuPe