Löntagarkonsulter på besök

2005-09-07
De löntagarkonsulter som arbetat på Metallklubbens uppdrag med monteringens framtid i samband med övergången till löpande band lämnar slutrapport.

Forskare från Chalmers har varit engagerade av klubben under ett drygt års tid. De har uppdrag att dokumentera monteringen före och efter omställningen till löpande bandet. Detta för att skapa förutsättningar för klubben att ta frågan om var monteringen av hytterna ska ske i framtiden inom Volvo.
Forskarna har varit på monteringen i omgångar och bl.a. genomfört enkäter bland montörerna och genomlysning av de olika uppläggen.
Forskarna är här på Volvo onsdag, torsdag, fredag denna vecka för att slutredovisa sina slutsatser. Vi kommer att senare redovisa för medlemmarna de slutsatser som forskarna kommit fram till.
E.P.